Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Trà Vinh

Ở Trà Vinh đang có 6339 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Trà Vinh tập trung chủ yếu ở Thành phố Trà Vinh 2396 công ty, Huyện Châu Thành 745 công ty, Thị xã Duyên Hải 736 công ty, Huyện Càng Long 596 công ty, Huyện Cầu Ngang 552 công ty, Huyện Trà Cú 529 công ty, ...